ABI-OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Coraz więcej firm uświadamia sobie sprawę, jak decydujące jest ABI w punkcie widzenia ochrony danych osobowych potencjalnych klientów, którymi dysponują i wykorzystują w jasno wyznaczonym do tego celu. Pewnie, iż ABI to osoba profesjonalna, jaka zostaje specjalnie wyznaczona do tego zadania, jednocześnie posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. Naturalnie ochrona danych osobowych to zadanie na które w tej chwili należy spojrzeć z dużo większej perspektywy, nie tylko w aspekcie GIODO ale również rozporządzenia jakie weszło w życie a więc RODO. Nie zaskakuje fakt, że coraz więcej się mówi na ten temat, z bardzo błahego zresztą powodu, najnormalniej w świecie zmienia się szereg kwestii i konkretnych obowiązków, również ochrona informacji niejawnych nabierze w tej sytuacji zupełnie odmiennego znaczenia.

Pamiętajmy, że ABI musi zostać zgłoszony do GIODO, jest to na ogół osoba fizyczna wyznaczona w danej firmie do realizowania takich poleceń. Zobowiązania z nimi związane narzuca ustawa o ochronie danych osobowych a za ponad miesiąc rozporządzenie jakim jest RODO. Można ogłosić, iż ABI musi przebudować szereg mechanizmów i procesów a nawet narzędzi z których mógł posiłkować się dotychczas, zdecydować się na wdrożenie zupełnie nowych oraz znacznie korzystniejszych dla wszystkich informacji czy danych o ewentualnych odbiorcach.

W chwili wejścia RODO ma pojawić się IOD, a więc osoba jaka będzie miała szereg zobowiązań i potrzebę dysponowania szeroko rozległą orientacją, jaką wykorzysta przy administracji, przechowywaniu czy administracji samych danych.

Bez wątpienia wiele instytucji już ma komplikacje ze wyznaczeniem odpowiedniego ABI, oprócz tego takiego który najzwyklej w świecie wie wszystko co związane z RODO.

Przecież bądź co bądź za nieprzestrzeganie warunków i obowiązków, może nam przyjść z czasem bardzo wiele zapłacić, a nawet co za tym idzie, wysokie grzywny czy konsekwencję prawne, są czymś co egzekwują jak najszybsze czynności w tym kierunku.

Dlatego jeżeli prowadzimy jakąkolwiek przedsiębiorstwo, gdzie administrator bezpieczeństwa informacji jest czymś niezastąpionym, to czas najwyższy podejść do tej sprawy w odpowiedni do tego sposób. Rzecz oczywista oprócz wyznaczenia lub znalezienia osoby właściwej na takie stanowisko, potrzebne jest wdrożenie szeregu kompleksowych i niezbędnych przemian procesu jaki pomoże nam w zaadoptowaniu tego co w tej sytuacji niezastąpione.

Jak wspomniano niejednokrotnie RODO ukazuje funkcję ABI z zupełnie innej, nieustalonej dotychczas perspektywy, choć co za tym idzie należy się szczególnie przygotować do zmian jakie zajdą na tej płaszczyźnie.

Najbardziej ucieszeni z tego faktu będą wszystkie osoby, które do tego czasu uważały iż ochrona danych osobowych pozostawiała bardzo wiele do życzenia, i była bardziej z pozoru wyłącznie czymś co nie było w żaden sposób przestrzegane.

W tym momencie ma się to wszystko zmienić, a dane klientów i jakiekolwiek informacje na ich temat, nie mogą być wykorzystywane bez ich wiedzy a tym samym porozumieniu do jakichkolwiek czynności.

Szerzej na ten temat zostaje przedstawione na szkoleniu RODO z ogólnych zasad bezpieczeństwa informacji. Szkolenie z ochrony danych osobowych jest z całą pewnością bardzo dobrym wyborem.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.